Spolek veřejně prospěšných služeb je nezávislá organizace s působností na území celé České republiky. Spolek je samostatnou právnickou osobou se sídlem ve Velkém Meziříčí, Karlov 1398/54, sdružující organizace a odborníky oborů veřejně prospěšných služeb. Spolek veřejně prospěšných služeb byl založen na jaře roku 1991 a na Ministerstvu vnitra byl zaregistrován 19.5.1991.

Orgány spolku

– valná hromada – představenstvo – sekce – revizní komise
I-TEC Czech