Samotné sdružení má velice dlouhou historii. Již v roce 1991 tehdejší Ministerstvo vnitra zaregistrovalo profesní sdružení pod názvem „Sdružení technických veřejně prospěšných služeb“. V té době mělo sdružení cca 140 členů. S podporou příslušného ministerstva vydávalo čtvrtletník, který sloužil k výměně názorů, prezentace novinek apod. Bohužel se nepodařilo zastavit postupný odliv členské základny. Jak přibývalo firem na trhu zabývajících se těmito službami, začaly se rozcházet zájmy jednotlivých členů. V roce 1995 došlo k přejmenování sdružení na „Českomoravské společenstvo místních veřejně prospěšných služeb“. V tomto roce skončila i finanční podpora ministerstva a odešlo větší množství členů do nově vznikajícího společenství, které se v současné době více orientuje k větší komercionalizaci. V roce 2004 došlo k návrhu na sloučení s tímto společenstvem. Tento návrh však naše členská základna nepřijala a uložila radě, aby se pokusila najít řešení, směřující k oživení činnosti, včetně získání nových členů. Na základě uvedených úkolů byly závěrem roku 2005 na valné hromadě schváleny nové Stanovy, které obsahují změnu názvu a změnu sídla. Dále byly zvoleny nové orgány sdružení, včetně předsedy rady a revizní komise.
I-TEC Czech